Türkiye Haritası Coğrafi

Türkiye Haritası sitemizin bu sayfasında yine haritayı belirleyen bazı özelliklerden bahsedeceğiz Türkiye'nin Coğrafi Konumunu belirleyen etkenleri açıklamaya çalışacağız.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu: Bir yerin enlem ve boylamlara göre yerküre üzeründeki yeri ile çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan coğrafi koşulların tümüne birden Coğrafi Konum denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır: 1- Matematik Konum 2- Özel Konum
1. Matematik Konum: Dünya üzerindeki bir yerin Ekvatora ve Başlangıç meridyenine göre bulunduğu yerdir. Paralel ve Meridyen olarak belirtilir. Türkiye Haritası bunları içerir.
Paraleller: Ekvatora paralel olarak 1 derecelik aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir. Başlangıç paraleli Ekvatordur. Ekvatorun kuzeyine kuzey yarımküre; güneyine güney yarımküre denir 90 tanesi Güney yarımkürede, 90 tanesi Kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 180 tanedirler. Birer derecelik aralıklarla geçerler. Ardışık iki paralelin arası her yerde 111 km'dir. Kutuplara gidildikçe boyları kısalır. Aynı paralel üzerinde tüm noktalara güneş ışınları aynı açıyla gelir. Aynı paralel üzerindeki tm noktalarda gece gündüz süreleri aynıdır. Aynı paralel üzerinde dönüş hızı aynıdır. Çizgisel Hız kutuplara doğru azalır.

ENLEM
Dünya üzerindeki bir yerin Ekvatora göre bulunduğu yerin açı cinsinden değeridir. Enlemler Türkiye Haritası için görünür özelliktedir.

ENLEMİN ETKİLERİ
EKVATORDAN KUTUPLARA GİDİLDİKÇE
Güneş ışınlarının geliş açısı daralır
Sıcaklık azalır.
Gece Gündüz süre değişimi artar
Bulunduğu iklim kuşağı değişir
Dünya'nın dönüş hızı azalır
Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu azalır
Kalıcı kar sınırı alçalır. gibi başlıca doğrafi özellikleri değişir

ENLEMİN TÜRKİYE'DEKİ ETKİLERİ
Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Bu nedenle üneydenkuzeye gidildikçe:
Sıcaklık azalır. Akdeniz karadniz'den daha sıcaktır. Akdeniz daha tuzludur.
Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.
Güney gölgelerimzde güneş enerjisinden yaralanma olanağı daha fazladır.
Dünya'nın dönüş hızı azalır.

MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ
Başlangıç Meridyeni Londra'daki GRENNWİCH gözlem evinden geçer. Başlangıç meridyeninin doğusundakilere doğu meridyenleri batısındakilere batı meridyenleri denir.
180 Batı yarımkürede 180 Doğu yarımkürede olmak üzere toplam 360 tanedir.
İki meridyen arasında 4 dk. yerel saat farkı vardır.
Meridyenler arasındaki mesafe kutuplara gidildikçe daralır. Sadece ekvator üzerinde 111 km'dir
Meridyenlerin boyları eşit uzunluktadır
Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır. 21 Mart- 23 Eylül günlerinde Güneş aynı anda doğar ve batar.

YEREL SAAT
Zaman Güneş'in gökyüzünde izlenen hareketine göre düzenlenir. Bir boylam 24 saatte bir Güneş'in tam karşısında olmaktadır. Dünya ekseni etrafında dönerken 360 meridyen 1 gün 24 saat yada 1440 dakika içerisinde Güneşin önündengeçer. Güneş sabittir ama insan gözü Güneşi dönüyormuş gibi algılar.
Bir meridyen güneşin önünden geçtikten 4 dakika sonra onu takip eden meridyen güneşin önünden geçer.İki meridyen arasında 4 dakika yerel saat farkı vardır.
Güneş doğudan doğduğu için doğurda yerel saat daha ileridir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !